ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό καλό είναι να γίνεται στην ηλικία των 6–7 ετών. Η πλειονότητα των ασθενών δε χρειάζεται κάποια παρέμβαση σε αυτή την ηλικία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να μειώσει σημαντικά το πρόβλημα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Ορθοδοντική δεν είναι μόνο για τα παιδιά, όπως νομίζει πολύς κόσμος. Ο ορθοδοντικός ασθενής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας. Βέβαια υπάρχουν ορισμένες διαφορές στο σχέδιο θεραπείας, διότι η ηλικία παίζει κάποιο ρόλο στις δυνατότητες που έχουμε έτσι ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα.