ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Σοβαρή οδοντοσκελετική ανωμαλία-θεραπεία με συνδυασμό ορθοδοντικής και χειρουργικής επέμβασης.