ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σοβαρή οδοντοσκελετική ανωμαλία με εκτεταμένες οδοντικές αποτριβες-θεραπεία με συνδυασμό ορθοδοντικής, χειρουργικής επέμβασης και προσθετικής αποκατάστασης.