ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σκελετική ανωμαλία με αυξημένη απόσταση μεταξύ άνω και κάτω γνάθου-θεραπεία χωρίς εξαγωγές δοντιών.