ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σκελετική ανωμαλία με συνωστισμό δοντιών στην άνω και κάτω γνάθο-θεραπεία χωρίς εξαγωγές δοντιών.